Funkcie systému
Telemonitor

Nový Telemonitor je nabitý funkciami. Sledujte vaše vozidlá online, monitorujte spotrebu a generujte elektronickú knihu jázd a to všetko z prehľadného webového rozhrania dostupného kedykoľvek a kdekoľvek na vašom PC a v mobile.

Elektronická kniha jázd

Zjednodušenie administratívy

Monitorovaním vášho vozidla získate prehľadnú elektronickú knihu jázd, ktorá:

  • Ušetrí čas vašim vodičom odbúraním zbytočných administratívnych úkonov,
  • generuje výkaz jázd a mesačný výkaz jázd do formátu PDF alebo XLS,
  • je akceptovaná vyjadrením DRSR bez výhrad.

Systém Telemonitor monitoruje pohyb vozidla a špeciálnym algoritmom vyhodnocuje jazdu a státie. Z nazbieraných údajov vypočíta prejdené vzdialenosti a spotrebu paliva.

Prečítať viac

Meranie spotreby paliva

Dokonalý prehľad nad spotrebou paliva

Systém Telemonitor sleduje spotrebu paliva všetkých monitorovaných vozidiel. Získate tak dokonalý prehľad o spotrebe jednotlivých vozidiel a efektívnosti jazdy všetkých vodičov, čím môžete ušetriť nemalé finančné prostriedky. Systém Telemonitor dokáže zaznamenať okrem spotreby PHM v meste a mimo mesta aj nečakaný úbytok paliva z nádrže a určiť prípadnú nadspotrebu. Vďaka tomu môžete zabrániť krádežiam paliva z vašich firemných vozidiel.

Prečítať viac

Lokalizácia vozidiel

Online sledovanie vozidiel

Systém Telemonitor umožňuje okamžitú online lokalizáciu vašich firemných vozidiel. Služba má jednoduché intuitívne ovládanie a je kedykoľvek a kdekoľvek dostupná online vo vašom PC alebo v mobilnom telefóne.

S funkciou online lokalizácia vozidiel budete informovaný o každej zmene polohy vašich vozidiel. Okrem toho získate údaje o rýchlosti vozidla, smere pohybu, stave autobatérie, zapaľovania a vybraného zariadenia vo vozidle.

Prečítať viac

Zabezpečenie vozidla / alarmy a SMS upozornenia

Zvýšenie zabezpečenia vozidiel

Systém Telemonitor pomáha so zabezpečením vozidiel vďaka automatickým upozorneniam. Budete okamžite upozornený na nepovolené vniknutie do vozidla, jeho odcudzenie alebo odtiahnutie. V systéme si môžete zadefinovať vlastné alarmy, ktoré vás okamžite upozornia na krízovú situáciu SMS správou alebo e-mailom. Systém Telemonitor sa od konkurencie odlišuje vyhodnocovaním krízových situácií.

Prečítať viac

Identifikácia vodiča – DALLAS kľúč a RFID čipy

Identifikácia vodiča cez DALLAS kľúč

Systém Telemonitor používa na identifikáciu vodiča DALLAS kľúče a RFID čipy. Vďaka tomu dokáže systém zaznamenať jazdu a priradiť k nej meno a údaje o šoférovi. Ak sa teda vodič pred jazdou identifikuje, je možná okamžitá a prehľadná kontrola jazdy i vodiča.

V prípade neidentifikovania šoféra je možná manuálna evidencia priamo v systéme Telemonitor, pričom je možný prenos údajov aj z vlastného informačného systému klienta

Prečítať viac

Všetky typy výkazov

Prehľadné tabuľky plné informácií

Zrozumiteľné a prehľadné tabuľky uľahčujú správu a analyzovanie získaných údajov. Systém Telemonitor ponúka možnosť vytvorenia prehľadných tabuliek z nameraných alebo zadaných údajov. Medzi najpoužívanejšie štatistiky spojené s nákladmi na prevádzku vozidla patria napríklad štatistika využitia pneuservisu, periodicita tankovania, mýtne poplatky, náklady na pohonné látky prípadne výkon a kvalita pneumatík. Štatistiky a výkazy je možné vytvárať pre jedno vozidlo, všetky vozidlá, alebo aj pre špecifickú skupinu vozidiel...

Prečítať viac

Geofence

Nastavenie lokalít v systéme

S funkciou Geofence môžete nastaviť presné ohraničenie pohybu vozidla. Na prehľadnej mape vyberiete lokality, v ktorých sa vozidlo alebo viacero vozidiel môže pohybovať. Takto vybrané lokality môžu byť farebne aj tvarovo odlíšené. Ku každej lokalite môžete pridať vlastný popis. Vo výkaze jázd bude automaticky vyhodnotený vstup alebo výstup do danej lokality.

Prečítať viac

Vzdialená správa vozidla

Vzdialená správa funkcií vozidla

So systémom Telemonitor získate možnosť vzdialene ovládať jednotlivé funkcie vozidla, prípadne iné externé zariadenia vo vozidle. Vďaka vzdialenej správe získate kontrolu nad stavom vozidla z akéhokoľvek miesta na svete.

 Príklady využitia vzdialenej správy vo vozidle:

  • ovládanie alarmu
  • ovládanie VRZ (výstražné rozhlasové zariadenie)
  • ovládanie kúrenia a klimatizácie
  • ovládanie sledovacieho zariadenia

Prečítať viac

Import tankovacích kariet

Automatický import elektronických faktúr

Systém Telemonitor dovoľuje automatické importovanie elektronických faktúr od poskytovateľov tankovacích kariet. Vďaka tomu dokáže priradiť jednotlivé tankovania a iné relevantné náklady konkrétnym vozidlám. Tankovania a iné náklady systém automaticky zapíše do výkazov a knihy jázd, čím urýchli správu vozového parku.

Systém podporuje import tankovacích kariet Slovnaft, OMV alebo CCS, ale aj iných čerpacích staníc, podľa želania klienta. V rámci systému je možné implementovať aj iné faktúry.

Prečítať viac

Prepínač na súkromné a služobné jazdy

Prepínanie súkromných a služobných jázd

Ak využívajú vaši zamestnanci firemné vozidlá aj na súkromné účely, môžete so systémom Telemonitor rozlišovať a zaznamenávať jednotlivé typy jázd. Získate tak prehľad nad prejazdenými kilometrami pri súkromných aj služobných jazdách v meste a mimo mesta, ako aj nad spotrebovanými pohonnými látkami. Služobné jazdy zapíše systém Telemonitor automaticky do knihy jázd a všetkých výkazov potrebných k splneniu daňových povinností. Telemonitor vám tak uľahčí evidenciu firemných nákladov, čím ušetríte čas aj peniaze.

Prečítať viac

Prepojenie systému Telemonitor s inými systémami

Možnosť napojenia na vaše interné systémy

Systém Telemonitor dovoľuje prístup do svojich funkcií aj vašim vlastným systémom. Tieto externé aplikácie získavajú prístup do systému Telemonitor pomocou vlastného API rozhrania.

API rozhranie vám umožňuje vo vlastných externých aplikáciách, ako sú ERP systémy, SAP alebo Navision pristupovať ku svojim dátam v systéme Telemonitor.

Prečítať viac

Manažment oprávnení

Oprávnenia používateľov systému - admin

V rámci systému Telemonitor môžete spravovať jednotlivé oprávnenia pre rôzne skupiny užívateľov. To všetko veľmi jednoduchým spôsobom, ktorý vám dovolí určiť, kto má možnosť pridávať, upravovať, vymazávať alebo len čítať údaje zo systému Telemonitor.

Manažment oprávnení dovoľuje vytvoriť ľubovolné role pre užívateľov – účtovník, administrátor alebo napríklad operátor.

Prečítať viac

Motohodiny

Sledovanie práce a výkonu mechanických častí vozidiel

Systém Telemonitor dokáže sledovať motohodiny mechanických častí vozidiel ako napr. práca motora,  hydraulická ruka, betónová pumpa a pod. Sledovanie motohodín je súčasťou výkazu jázd a mesačného výkazu, pričom sú zarátané do všetkých daňových výkazov. Pri sledovaní odpracovaných motohodín nie je nutný špeciálny hardvér, pretože sa motohodiny rátajú na základe vlastných podmienok.

Prečítať viac

Historické dáta

Historické dáta o použití firemných vozidiel

Systém Telemonitor vám pomôže získať komplexný prehľad o použití firemných vozidiel a efektívnosti práce vašich zamestnancov. Vďaka histórií jázd získate podrobné informácie o všetkých parametroch jednotlivých jázd, akými sú prehľad nad účelom jazdy, výjazd z ohraničenej zóny, informácie o šoféroch, údaje o spotrebe PHM, režime jazdy a podobne.

Prečítať viac

Správa vozového parku

Vyhodnotenie nákladov na vozový park

Viete, koľko peňazí vás stojí jedno auto alebo jeden kilometer jazdy? Prevádzkovanie firemných vozidiel nie je lacné a náklady s tým spojené to nie je len olej a benzín. S pravidelnou kontrolou nákladov vozového parku vám pomôže Telemonitor.

Systém Telemonitor je komplexný systém na správu vozového parku, ktorý umožňuje úplnú evidenciu nákladov spojených s používaním vozidla, ako sú servisné poplatky, cestná daň, mýtne poplatky atď.

Prečítať viac