Manažment oprávnení

V rámci systému Telemonitor môžete spravovať jednotlivé oprávnenia pre rôzne skupiny užívateľov.To všetko veľmi jednoduchým spôsobom, ktorý vám dovolí určiť, kto má možnosť pridávať, upravovať, vymazávať alebo len čítať údaje zo systému Telemonitor.
 
Manažment oprávnení dovoľuje vytvoriť ľubovoľné role pre užívateľov – účtovník, administrátor alebo napríklad operátor. Každej role môžete prideliť iné práva. Administrátor môže mať napríklad prístup ku všetkým nastaveniam a dátam, účtovník môže len čítať údaje zo systému, bez možnosti ich zmeny. Role a ich oprávnenia môžete nastaviť podľa vašich želaní.
 
Oprávnenia sú viazané na objekt. Môže ísť o vozidlo, zariadenie alebo modul v systéme. Oprávnenia možno priradiť jednotlivým používateľom alebo celej skupine užívateľov. Pomocou manažmentu oprávnení jednoducho určíte, čo všetko môžu vaši zamestnanci so systémom Telemonitor robiť.

Elektronická kniha jázd

Jeden používateľ môže mať viacero rolí. Ak si niektoré role priradené k používateľovi, v niektorých bodoch odporujú, systém takýto stav rozpozná a konflikt odstráni.