Vzdialená správa vozidla

So systémom Telemonitor získate možnosť vzdialene ovládať jednotlivé funkcie vozidla, prípadne iné externé zariadenia vo vozidle. Vďaka vzdialenej správe získate kontrolu nad stavom vozidla z akéhokoľvek miesta na svete.
 
Príklady využitia vzdialenej správy vo vozidle:
•   ovládanie alarmu
•   ovládanie VRZ (výstražné rozhlasové zariadenie)
•   ovládanie kúrenia a klimatizácie
•   ovládanie sledovacieho zariadenia
 

Elektronická kniha jázd