Prepojenie systému Telemonitor s inými systémami

Systém Telemonitor dovoľuje prístup do svojich funkcií aj vašim vlastným systémom. Tieto externé aplikácie získavajú prístup do systému Telemonitor pomocou vlastného API rozhrania.
 
API rozhranie vám umožňuje vo vlastných externých aplikáciách ako sú ERP systémy, SAP alebo Navision pristupovať ku svojim dátam v systéme Telemonitor.
Napojenie na externé systémy dokážeme flexibilne upraviť na základe individuálnych požiadaviek klientov.

API systému Telemonitor využíva technológiu SOAP. Táto technológia pomocou definičného štandardu WSDL určí, ako bude následná komunikácia medzi klientom a serverom prebiehať. V prípade záujmu je možné sprístupniť API aj pomocou technológie REST. Technológie sú široko podporované najpoužívanejšími programovacími jazykmi a sú medzinárodne štandardizované.
 

Elektronická kniha jázd

Bezpečnosť komunikácie zabezpečuje šifrované spojenie (HTTPS) a bezpečnostný token, ktorý je pribalený v hlavičke každej požiadavky a je vygenerovaný z prihlasovacích údajov pridelených každému klientovi.