Referencie

Profesionálne, kvalitné a stabilné telemetrické služby založené na 20 ročných skúsenostiach a tradícii spoločnosti MOVYS a.s., technologického lídra v oblasti GPS monitorovania vozidiel.

 • Telemonitor BASIC, bez zvláštnych špecifikácií, stredný management

 • Základný GPS monitoring vozidiel stredného manažmentu.

 • Individuálne riešenie – Poskytované služby zahŕňajú okrem lokalizácie vozidiel aj sledovanie ďalších prevádzkových parametrov a zároveň umožňujú navigáciu a obojstrannú komunikáciu medzi vodičmi a dispečermi.

 • Individuálne riešenie -vlastné mapové podklady a vyhodnotenie alarmu podľa celkového času zapnutého zapaľovania vo vozidle.

 • Nadštandardné riešenie – rozlišovanie služobných a súkromných jázd na základe prepínača vo vozidle, úprava mesačného výkazu podľa špecifického zadania, prístupov s rozličným stupňom oprávnenia k jednotlivým skupinám vozidiel.

 • Komplexné riešenie GPS monitoringu vozidiel – rozlišovanie služobných a súkromných jázd na základe prepínača vo vozidle, úprava mesačného výkazu podľa špecifického zadania, diferenciácia prístupov s rozličným stupňom oprávnenia.

 • Individuálne riešenie – zvýšenie zabezpečenia vozidiel na základe alarmov, rozšírené evidencie podľa špecifického zadania, monitoring dlhodobo prenajímaných vozidiel.

 • Štandardné riešenie GPS monitoringu vybraných vozidiel vozového parku.

 • Štandardné riešenie GPS monitoringu, rozdielne oprávnenia pre prístupy vozidiel mestskej polície a vozidiel mestského úradu.

 • GPS monitoring pre vozidlá obchodného tímu.

 • Štandardizovaný GPS monitoring vozidiel vybraných vozidiel vozového parku.

 • GPS sledovanie vozidiel stredného manažmentu.

 • Štandardné riešenie GPS monitoringu vozového parku klienta.

 • Monitoring skupiny vozidiel pre obchodný tím a stredný manažment.

 • Štandardné riešenie monitoringu vozidiel s úpravou pre potreby odťahovej služby.

 • GPS monitoring pre vozidlá obchodného tímu.

 • GPS monitoring dodávok určených na rozvoz tovaru.

 • GPS monitoring vozového parku, obchodníkov aj stredného manažmentu, rozlišovanie vodiča podľa ID.

 • GPS monitoring firemnej flotily, rozlišovanie ID šoférov, monitoring obchodného tímu a stredného manažmentu.

 • GPS monitoring vozidiel, sledovanie spustenia majáku a rozlišovanie vozidiel v pohotovosti.

Certifikáty a osvedčenia

Systém Telemonitor je na rozdiel od konkurenčných riešení dostupných na trhu patentovaným riešením. Spoločnosť MOVYS, a.s. ako prevádzkovateľ systému je vlastníkom licencie k patentu 285 776 s názvom “Systém na sledovanie technicko – prevádzkových parametrov dopravy“.

Naši zamestnanci prichádzajúci do styku s citlivými dátami klientov majú absolvované bezpečnostné previerky NBÚ na stupeň „Dôverné“.

 • Licencia na prevádzkovanie
  technickej služby

  Krajské riaditeľstvo Policajného zboru

 • Norma na systém kvality
  ISO 9001:2008

  Bureau Veritas

 • Potvrdenie o priemyselnej
  bezpečnosti podnikateľa

  NBÚ

 • Uznanie nákladov
  do daňových výdavkov

  Finančná správa SR