Historické dáta

Systém Telemonitor vám pomôže získať komplexný prehľad o použití firemných vozidiel a efektívnosti práce vašich zamestnancov. Vďaka histórií jázd získate podrobné informácie o všetkých parametroch jednotlivých jázd, akými sú prehľad nad účelom jazdy, výjazd z ohraničenej zóny, informácie o šoféroch, údaje o spotrebe PHM, režime jazdy a podobne. 

Pomocou historických dát viete spätne vyhodnotiť príchody a odchody vozidiel z miesta určenia, čo má význam najmä pri kontrole zamestnancov. Dokážete tak identifikovať nesúlad v príchodoch do práce alebo na stretnutia, prípadne meškanie šoférov pri donáškach tovarov.  Zvolené jazdy z minulosti si môžete prehrať ako animovanú rekonštrukciu jazdy, alebo ako textový záznam jazdy vo formáte MS Excel, vrátane informácie o rýchlosti vozidla a s možnosťou vyhodnotiť, či vodič zvolil optimálnu trasu do cieľa.

Okrem histórie jázd archivuje Telemonitor aj ďalšie historické dáta:

  • Stav zapaľovania - viete, kedy vodič zapne a vypne zapaľovanie vo vozidle, čím odhalíte nehospodárne narábanie s vozidlom. Vodič môže zbytočne stáť na jednom mieste so zapnutým zapaľovaním a navyšuje tak vaše náklady na PHM.
  • Poloha vozidla - jednoduchý prehľad záznamu všetkých nasnímaných polôh zariadenia.
  • Prihlásenie vodiča - možnosť zistiť, ktorý vodič jazdil na vozidle vo zvolenom období. 
  • Počet GPS satelitov -  napomáha určiť, s akou presnosťou bola zaznamenaná poloha vozidla. Čím viac satelitov lokalizovalo GPS zariadenie, tým presnejšia je lokalizácia vozidla.
  • Stav GSM spojenia - zobrazuje stav spojenia. V prípade straty GSM signálu sa neprenášajú dáta do systému. Strata spojenia je normálna pri státí v garáži, ale ide o nezvyklý jav pri otvorenom priestranstve. V prípade, že systém signalizuje stratu spojenia na otvorenom priestranstve, hrozí, že niekto používa rušičku v okolí vozidla, prípadne ide o technickú poruchu.
  • Napätie batérie - GPS zariadenie odoberá elektrickú energiu. Na základe sledovania stavu napájania batérie je možné predísť vybitiu batérie do tej miery, že vozidlo nebude schopné naštartovať.
  • Aktualizácia / prenos údajov - na základe údajov a čase aktualizácie si viete zistiť, či vozidlo posiela údaje pravidelne.
  • Stav GPS antény  - overenie funkčnosti GPS antény.
  • Záznam polohy v súradnicových systémoch - využiteľné pri prehliadaní polohy na mapovom podklade, ktorý nie je súčasťou systému Telemonitor.
Elektronická kniha jázd