Identifikácia vodiča

Identifikácia vodiča v systéme Telemonitor prebieha cez DALLAS kľúče a RFID čipy. Vďaka tomu dokáže systém zaznamenať jazdu a priradiť k nej meno a údaje o šoférovi. Ak sa teda vodič pred jazdou identifikuje, je možná okamžitá a prehľadná kontrola jazdy i vodiča.

V prípade neidentifikovania šoféra je možná manuálna evidencia priamo v systéme Telemonitor, pričom je možný prenos údajov aj z vlastného informačného systému klienta. Ak teda máte vlastný systém, môžete tieto údaje prenášať priamo do systému Telemonitor. Zároveň je možné nastaviť vlastné intervaly prenosu dát.

Identifikácia vodiča je dôležitá pri tvorbe štatistík a sledovaní spotreby PHM. Môžete tak porovnávať a kontrolovať efektivitu jázd a spotrebu jednotlivých vodičov.
 

Identifikácia vodiča

Monitorovacie zariadenie vo vašom vozidle doplnené o identifikáciu vodiča umožňuje rozlišovanie medzi súkromnými a služobnými jazdami. Vodič po prihlásení jednoducho rozhodne, o aký typ jazdy ide.  Ak pôjde o služobnú jazdu, systém ju automaticky započíta do daňového výkazu a zároveň zapíše šoféra a jazdu do knihy jázd.
 
Identifikácia vodiča so sebou rovnako prináša aj výhodu pri importovaní elektronických faktúr. Pri importovaní systém automaticky priraďuje jednotlivé tankovania k vybraným vozidlám, pričom vie systém identifikovať vodiča, vozidlo a tankovaciu kartu, ktorou bol vytvorený daný náklad.