Geofence – nastavenie lokalít

S funkciou Geofence môžete nastaviť presné ohraničenie pohybu vozidla. Na prehľadnej mape vyberiete lokality, v ktorých sa vozidlo alebo viacero vozidiel môže pohybovať. Takto vybrané lokality môžu byť farebne aj tvarovo odlíšené. Ku každej lokalite môžete pridať vlastný popis. Vo výkaze jázd bude automaticky vyhodnotený vstup alebo výstup do danej lokality.
 

geofence

S funkciou Geofence

  • Jednoduchšie a rýchlejšie identifikujete, kde sa vodiči nachádzali, resp. kedy opustili lokality, kde sa môžu pohybovať.
  • Vo výkaze Geofence sú zobrazené len jazdy, ktoré sa týkajú vami vybraných lokalít, čiže môžete vyhodnocovať len relevantné jazdy.
  • Jednotlivé lokality môžete rozlíšiť farebne.

 
Geofence je vhodné pre firmy, ktoré:

  • vyhodnocujú činnosť obchodníkov
  • plánujú prácu pre technikov
  • pôsobia v agro sektore, kde sa ako lokality vyznačia parcely
  • potrebujú sledovať osoby a vozdilá v teréne


Vďaka funkcii Geofence sa nemusíte obávať súkromných jázd na účet firmy. Budete ihneď informovaný o každom kilometri, ktoré vozidlo mimo Vami naplánovanej trasy urobí. Vaši šoféri tak budú jazdiť podľa dohodnutých pravidiel a Vy budete mať istotu efektívneho využívania firemných vozidiel.