Zabezpečenie vozidla

Zabezpečenie vozidla so systémom Telemonitor prebieha na najvyšej úrovni. Vďaka automatickým upozorneniam budete okamžite informovaný o nepovolenom vniknutí do auta, jeho odcudzení alebo odtiahnutí. V systéme si môžete zadefinovať vlastné alarmy, ktoré vás okamžite upozornia na krízovú situáciu SMS správou alebo e-mailom.

Systém Telemonitor sa od konkurencie odlišuje vyhodnocovaním krízových situácií. Konkurenčné zariadenia posielajú SMS správy zo SIM karty v GPS zariadení, takže sú neúčinné pri použití GSM/GPS rušičiek. Preto nedokážu 100% ochrániť vaše vozidlá. Systém Telemonitor však chráni vozidlo aj pri strate signálu, prípadne pri pokuse o zrušenie signálu GSM/GPS rušičkou, pretože SMS brána, ktorá sa stará o posielanie SMS varovaní, je implementovaná priamo do systému. Zabezpečenie vozidla je preto so systémom Telemonitor na oveľa vyššej úrovni. 
 

Zabezpečenie vozidla

Systém Telemonitor vyhodnocuje stav, chod motora a polohu vozidla automaticky. Zabezpečenie vozidla je okamžité, pretože sa monitorovacia jednotka uvádza do stavu stráženia ihneď po vypnutí automobilu. Akákoľvek zmena stavu vozidla vyvolá okamžitú aktiváciu systému. Systém vyhodnotí vzniknutú situáciu a upozorní na manipuláciu s vozidlom. Vďaka tomu pomáha predísť vzniku škody alebo odcudzeniu vozidla.
 
Systém Telemonitor poskytuje širokú škálu možností využitia alarmového systému nielen na zabezpečenie vozidla pred vzniknutím škody. Systém je však nápomocný i v prípade odcudzenia vozidla. Vďaka lokalizácii vozidla na prehľadných mapách je možné automobil vystopovať.