Prepínač na súkromné a služobné jazdy

Ak využívajú vaši zamestnanci firemné vozidlá aj na súkromné účely, prípadne vy sami využívate služobné vozidlo na súkromné účely môžete so systémom Telemonitor rozlišovať a zaznamenávať jednotlivé typy jázd. Získate tak prehľad nad prejazdenými kilometrami pri súkromných aj služobných jazdách v meste a mimo mesta, ako aj nad spotrebovanými pohonnými látkami. Služobné aj súkromné jazdy zapíše systém Telemonitor automaticky do knihy jázd a všetkých výkazov potrebných k splneniu daňových povinností. Telemonitor vám tak uľahčí evidenciu firemných nákladov, čím ušetríte čas aj peniaze.


Súkromné a služobné jazdy je možné evidovať nasledovne:

  • evidencia priamo v archíve jázd systému Telemonitor prostredníctvom manuálneho zadania
  • rozlišovanie na základe DALLAS kľúča alebo RFID čipu. Kde jeden DALLAS/RFID prihlási vodiča a eviduje jazdu ako služobnú a druhý pridelený kľúč alebo čip priradí vodiča a eviduje jazdu ako súkromnú.
  • režim jazdy je možné prepínať na základe inštalácie prepínača vo vozidle
Súkromné a služobné jazdy