Import tankovacích kariet

Systém Telemonitor dovoľuje automatický import tankovacích kariet a elektronických faktúr. Vďaka tomu dokáže priradiť jednotlivé tankovania a iné relevantné náklady konkrétnym vozidlám. Tankovania a iné náklady systém automaticky zapíše do výkazov a knihy jázd, čím urýchli správu vozového parku.
 
Systém podporuje import tankovacích kariet Slovnaft, OMV alebo CCS, ale aj iných čerpacích staníc, podľa želania klienta. V rámci systému je možné implementovať aj iné faktúry, napríklad import mýtnych poplatkov, pričom v rámci individuálnych riešení dokážeme pre klientov zabezpečiť import rôznych poplatkov a faktúr. Stačí dodať vzorový súbor  vo formáte .xls./.csv.

Automatický import tankovacích kariet a faktúr vám ušetrí čas, nakoľko systém eliminuje potrebu manuálneho zadávania.
 

import tankovacích kariet

Všetky záznamy sú automaticky priradené k jednotlivým vozidlám. Systém identifikuje vodiča, automobil aj tankovaciu kartu. Vytvorený náklad archivuje pre potreby spätnej kontroly. Pri importovaní systém vždy skontroluje správnosť importovaného súboru, čím predíde vloženiu chybných záznamov.