Elektronická kniha jázd

Elektronická kniha jázd šetrí čas odbúraním zbytočných administratívnych úkonov, ktoré šoféri a správcovia vozového parku musia každodenne vykonávať. Ručné vypisovanie knihy jázd je nielen časovo náročné, ale aj neefektívne. Elektronická kniha jázd zo systému Telemonitor preto automaticky vytvára potrebné výkazy ku všetkým firemným vozidlám.

Po nainštalovaní systému Telemonitor s GSM prijímačom a komunikátorom satelitného signálu GPS je možná okamžitá lokalizácia a monitorovanie prevádzkových nákladov všetkých firemných vozidiel.

Systém automaticky a v reálnom čase zaznamenáva všetky údaje o vykonanej jazde. Získate tak informácie, ako dátum a čas jazdy, miesto začiatku a konca jazdy, priemerná a maximálna rýchlosť, dĺžka jazdy v kilometroch a čas strávený za volantom.

Elektronická kniha jázd

Elektronická kniha jázd:

  • Šetrí čas vašim vodičom odbúraním zbytočných administratívnych úkonov,
  • generuje výkaz jázd a mesačný výkaz jázd do formátu PDF alebo XLS,
  • je akceptovaná vyjadrením DRSR bez výhrad.

Telemonitor vyhodnocuje údaje pomocou špeciálneho algoritmu. Z nazbieraných údajov vypočíta prejdenú vzdialenosť, spotrebu paliva v meste a mimo mesta, zaznamená dopĺňanie paliva a údaje automaticky zapíše do elektronickej knihy jázd. Ak sa vodič pre jazdou identifikuje pomocou čipového kľúča (Dallas alebo RFID kľúč), priradí systém k jazde meno šoféra. Elektronická kniha jázd je plne editovateľná, takže v prípade, že sa vodič neidentifikuje je možné tento údaj doplniť aj ručne, spolu s údajmi o účele jazdy a či išlo o súkromnú alebo firemnú jazdu.