Štatistiky a reporty

Zrozumiteľné a prehľadné tabuľky uľahčujú správu a analyzovanie získaných údajov. Systém Telemonitor ponúka možnosť vytvorenia prehľadných tabuliek z nameraných alebo zadaných údajov. Medzi najpoužívanejšie štatistiky spojené s nákladmi na prevádzku vozidla patria napríklad štatistika využitia pneuservisu, periodicita tankovania, mýtne poplatky, náklady na pohonné látky prípadne výkon a kvalita pneumatík. 
 
Štatistiky a výkazy je možné vytvárať pre jedno vozidlo, všetky vozidlá, alebo aj pre špecifickú skupinu vozidiel. V systéme si môžete upraviť časový rozsah zobrazených údajov, resp. obdobie, z ktorého chcete získať údaje. Automaticky sa zobrazujú údaje o vozidle, stave tachometra a PHM, ako aj o najazdených kilometroch a spotrebe v meste i mimo mesta.

Elektronická kniha jázd

Jednotlivé údaje je možné vygenerovať do formátu XLS alebo PDF, prípadne do akéhokoľvek iného formátu podľa individuálnych prianí zákazníka.
 
Telemonitor vám pomôže zautomatizovať a skrátiť dobu nutnú na vypracovanie mesačných výkazov. Súčasťou mesačných výkazov systému Telemonitor sú všetky potrebné technické, ekonomické a daňové údaje. Mesačný výkaz generovaný systémom Telemonitor je daňovo uznateľný, spĺňa všetky legislatívne podmienky a je plne akceptovaný vyjadrením Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky.