Lokalizácia vozidiel

Systém Telemonitor umožňuje okamžitú online lokalizáciu vozidiel vo vašej firme. Služba má jednoduché intuitívne ovládanie a je kedykoľvek a kdekoľvek dostupná online vo vašom PC alebo v mobilnom telefóne. 
 
S funkciou online lokalizácia vozidiel budete informovaný o každej zmene polohy vašich vozidiel. Okrem toho získate údaje o rýchlosti vozidla, smere pohybu, stave autobatérie, zapaľovania a vybraného zariadenia vo vozidle.
 
Na prehľadných mapách, na ktorých si môžete zvoliť až 5 rôznych zobrazení s voliteľnou mierkou zobrazenia (vrátane obľúbených Google Maps), uvidíte všetky stojace i pohybujúce vozidlá v teréne. Mapu si môžete upravovať zmenou farebnosti alebo vkladaním vlastných objektov. Veľmi jednoducho viete nájsť vozidlo, ktoré je najbližšie k miestu potrebného zásahu. V systéme Telemonitor máte k informáciám o vozidle okrem špecifikácie technických zariadení priradené aj meno vodiča a jeho telefónne číslo.

Lokalizácia vozidielSkúsenosti našich zákazníkov potvrdzujú, že online lokalizácia vozidiel zníži náklady na prevádzku firemných áut. Online monitorovanie zabezpečí efektívne využívanie firemných automobilov a pokles spotreby PHM. Investícia do monitoringu auta sa vám vráti v krátkom čase.
 
Veľkou monitorovania je okamžitá lokalizácia vozidiel v prípade krádeže. Jednoducho sa tak dostanete k vášmu odcudzenému vozidlu, čím ušetríte nemalé finančné prostriedky, ktoré by bolo nutné vložiť do kúpy nového vozidla.