Motohodiny

Systém Telemonitor dokáže sledovať motohodiny mechanických častí vozidiel ako napr. práca motora,  hydraulická ruka, betónová pumpa a pod. Motohodiny sú súčasťou výkazu jázd a mesačného výkazu, pričom sú zarátané do všetkých daňových výkazov. Sledovanie motohodín realizujeme na základe pripojenia GPS jednotky na napájanie sledovaného zariadenia. Výstupom je výkaz práce monitorovaného zariadenia.
 

Motohodiny dokážete sledovať bez nutnosti inštalácie špeciálneho hardvéru, pretože sa motohodiny rátajú na základe vlastných podmienok. Tou môže byť napríklad maximálna rýchlosť vozidla pre generovanie motohodín a minimálny čas, ktorý musí vozidlo zotrvať v rýchlosti menšej ako je maximálna rýchlosť pre generovanie motohodín. Získate tak možnosť autonómnej detekcie výkonu práce.
 

Motohodiny

Motohodiny môžete zadávať aj manuálne, pričom sa tieto manuálne zadania zobrazia vo všetkých výkazoch. Môžete tak spravovať záznamy aj v nemonitorovaných zariadeniach. So systémom Telemonitor máte odpracované motohodiny vašich strojov na jednom mieste v prehľadných tabuľkách.