Benefity systému
Telemonitor

Monitorovanie vozidiel vám prinesie viac, ako len zníženie spotreby a zvýšenie produktivity vašich zamestnancov. Náš systém nepotrebuje žiaden manuál a prináša merateľné výsledky už od prvého monitorovaného vozidla.

1 Zvýšenie produktivity

Zvýšte efektivitu práce Vašich zamestnancov! Sledujte pohyb vozidla a činnosť Vašich zamestnancov.

Už len povedomie o tom, že kedykoľvek viete, kde sa Vaši vodiči nachádzajú, zvyšuje efektivitu ich práce. Každú jazdu si viete spätne pozrieť aj v systéme, nezávisle od toho, či to bolo včera alebo pred rokom.

2 Zlepšenie služieb zákazníkom a efektívnejšie využívanie vozidiel

To, že vždy viete, kde sa Vaše vozidlá práve nachádzajú, Vám dáva do rúk silný nástroj na skrátenie času, ktorý Váš zákazník strávi čakaním na doručenie zásielky alebo dodanie služby.

Vďaka monitorovaniu vozidiel viete skrátiť čas potrebný na dodanie tovaru zákazníkovi. Vyšlite do terénu to vozidlo, ktoré sa nachádza najbližšie k miestu určenia.

Rýchle dodanie služby a tovaru sa prejaví zákazníkovou spokojnosťou a lojalitou k Vašej firme. S Telemonitorom zároveň získavate presnejšie podklady na fakturáciu zákaziek a transparentnosť pred odberateľmi.

3 Najlepšie web rozhranie na trhu

Systém Telemonitor sa vyznačuje svojim jednoduchým a intuitívnym ovládaním.

Od všetkých podstatných informácií o vozidlách a jazdách vás delí len jedno kliknutie. Údaje z Telemonitoru sa zobrazujú v prehľadných tabuľkách a mapách, pričom si údaje môžete stiahnuť aj do vášho PC.

Systém je dostupný kdekoľvek na svete cez webový prehliadač počítača alebo mobilného telefónu bez nutnosti inštalácie akéhokoľvek softvéru.

Telemonitor dokáže ovládať každý

Prehľadné a jednoduché ovládanie systému Telemonitor zaručí, že budete mať svoj vozový park pod neustálym dohľadom.

Pozrieť video

4 Vyhodnotenie efektivity vodičov

Na základe archívu jázd vrátane evidencie účelov jazdy je možné vyhodnocovať a zvyšovať efektivitu práce zamestnancov, ktorí k svojej práci využívajú firemné vozidlá.

Vďaka identifikácii pomocou RFID čipu a DALLAS kľúča viete vyhodnotiť efektivitu vodičov, ktorí sa striedajú na jednom vozidle. Efektivitu vodičov viete vyhodnocovať na základe údajov v knihách jázd a v mesačných výkazoch. Zároveň na požiadanie ponúkame vytvorenie prakticky akejkoľvek štatistiky na základe požiadaviek klienta.

5 Zníženie nákladov na pohonné hmoty

GPS monitorovanie vozidiel umožní zníženie nákladov na pohonné hmoty tým, že u Vašich šoférov eliminuje prekračovanie rýchlosti, nepovolené využívanie vozidla a optimalizuje trasy opakovaných jázd.

Optimalizácia opakovaných trás vedie k efektívnejšiemu využívaniu vozidiel a tým k zníženiu počtu najazdených kilometrov. Meranie spotreby PHM Vám zároveň umožní odhaliť krádeže paliva, manipuláciu s pokladničnými dokladmi za PHM a pomôže odhaliť vodičov, ktorí jazdia nehospodárne.

6 Odhalenie krádeží paliva

Zdá sa Vám, že sa pohonné látky vo Vašich vozidlách míňajú podozrivo rýchlo? Prípadné krádeže pohonných hmôt je možné odhaliť vytvorením alarmov na náhly úbytok paliva v nádrži.

Ak vozidlo stojí a hladina PHM v nádrži náhle klesne, systém Telemonitor na to upozorní alarmovým hlásením. Pri každom vodičovi je uvedené koľko natankoval a koľko najazdil kilometrov (absolútne aj percentuálne vyjadrenie). S týmto prehľadom je zabránenie krádežiam paliva už len otázkou sledovania pravidelných automatizovaných výkazov.

Systém Telemonitor ušetrí hodiny a hodiny administratívnej práce

Prečítajte si, ako systém Telelemonitor veľkej obchodnej spoločnosti znížiť náklady na administráciu.

PREČÍTAŤ VIAC

7 Zníženie počtu najazdených kilometrov

Prehľad nad firemnými a služobnými jazdami vašich firemných vozidiel sa prejaví aj na znížení počtu prejdených kilometrov.

Vaši šoféri budú automaticky voliť najvhodnejšie trasy bez zbytočných zachádzok, takže sa nemusíte obávať súkromných jázd na účet firmy. Budete si istý, že firemné vozidlá sú využívané efektívne a tak ako majú. V prípade, že budete chcieť firemné vozidlo predať, sa menší počet odjazdených kilometrov prejaví aj na odkupnej cene vozidla.

8 Zjednodušenie administratívy elektronická kniha jázd

Znížte administratívne zaťaženie zamestnancov - šetrite čas svojmu účtovníkovi a ekonómovi.

Vďaka elektronickej knihe jázd sa môže vodič venovať svojej práci namiesto zdĺhavého ručného vypisovania knihy jázd. Automaticky generovaná kniha jázd teda prispieva k vyššej efektivite práce zamestnanca a Vy tak zároveň získate prehľadné informácie o najazdených kilometroch a spotrebe paliva. Systém Telemonitor automaticky generuje mesačný výkaz k vozidlám, vrátane informácií o nadspotrebe PHM, ktorú je možné zahrnúť do daňových výdavkov, čím vzniká priama úspora. Daňové riaditeľstvo akceptuje výstupy zo systému Telemonitor bez výhrad.

9 Spoľahlivosť a bezpečnosť

Redundancia technického riešenia systému Telemonitor zabezpečuje vysokú rýchlosť spracovania dát aj pri obrovskom množstve pripojení a schopnosť spracovať obrovské množstvo údajov zo sledovaných vozidiel v reálnom čase.

Prevádzková spoľahlivosť systému je na úrovni 99,98%. MOVYS, a.s. kladie mimoriadne vysoký dôraz na poskytovaný štandard zabezpečenia voči bežným internetovým útokom.

Zabezpečenie na základe IP adresy užívateľa umožňuje zamedziť prístupom do systému Telemonitor z nepovolených IP adries. Prístup do systému Telemonitor môže byť povolený len z vybraných a povolených PC.

Zvýšili sme zabezpečenie vozidiel autopožičovne v segmente b2b

Prečítajte si, ako systém Telelemonitor zvýšil zabezpečenie vozidielautopožičovne v rámci celej Európskej únie.

PREČÍTAŤ VIAC

10 Eliminácia čiernych jázd

Zamedzte nepovoleným súkromným jazdám, resp. neefektívnym firemným jazdám!

Prinesie Vám to priamu úsporu PHM a nižšie opotrebovanie vozidiel, ktoré si v prípade odpredaja zachovajú vyššiu cenu. Systém Telemonitor umožňuje uchovávať záznamy o nákladoch pre každé vozidlo Vášho autoparku osobitne.

Telemonitor umožňuje jednotnú evidenciu pre celý vozový park vrátane vozidiel, ktoré nie sú vybavené GPS zariadením. Všetky náklady máte na jednom mieste, aj s možnosťou tvorby prehľadných výkazov.

11 Riešenia šité na mieru Vašim potrebám

MOVYS, a.s. sa venuje GPS sledovaniu vozidiel už viac ako 10 rokov a dokáže pripraviť riešenia na mieru aj pre tých najnáročnejších klientov.

Realizovali sme systémy pre správu vozového parku resp. fleet management pre ZSE – EON.IS Bratislava (vyše 300 vozidiel), OS ZZS – Integrovaný záchranný systém (približne 400 vozidiel), Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s. (vyše 400 vozidiel). Rovnako sme pripravili riešenia na mieru využívajúce monitorovanie vozidiel pre SkyToll a KRPZ BA.

12 Zvýšenie zabezpečenia vozidla proti odcudzeniu

SMS správa zo systému Telemonitor Vám pomôže okamžite riešiť situáciu v prípade nežiaducej manipulácie s vozidlom.

Systém Telemonitor umožňuje vyhodnotenie alarmových situácií a zaslanie SMS správy na preddefinované tel. čísla. Alarmová SMS správa môže byť zaslaná v prípade pohybu vozidla bez zapnutého zapaľovania alebo v prípade odpojenia GPS zariadenia od napájania vo vozidle.

Účinným zvýšením zabezpečenia je zaslanie SMS správy v prípade, že sa vodič vo vozidle neprihlási jedinečným identifikačným kľúčom.

Čo všetko vieme monitorovať

Všetko, čo potrebujete, je dostupné na jeden klik:
  • osobné autá
  • nákladné autá
  • stavebné stroje
  • poľnohospodárske stroje
  • záhradné traktory
  • motocykle

FUNKCIE SYSTÉMU TELEMONITOR.

%bČo všetko%/b vieme monitorovať