Meranie spotreby paliva

Systém Telemonitor sleduje spotrebu PHM všetkých monitorovaných vozidiel. Meranie spotreby paliva vám ponúka nielen dokonalý prehľad nad spotrebou jednotlivých vozidiel, ale aj vyhodnotenie efektívnosti jazdy všetkých vodičov, čím môžete ušetriť nemalé finančné prostriedky. Systém Telemonitor dokáže zaznamenať okrem spotreby PHM v meste a mimo mesta aj nečakaný úbytok paliva z nádrže a určiť prípadnú nadspotrebu. Vďaka tomu môžete zabrániť krádežiam paliva z vašich firemných vozidiel.
 

Meranie spotreby paliva môže prebiehať 2 spôsobmi. Priame sledovanie spotreby PHM môže byt vykonávané pomocou viacerých technických riešení: meranie spotreby paliva na základe CAN/FMS, palivové plavákové sondy alebo palivový prietokomer. Nepriame sledovanie spotreby PHM ponúka meranie spotreby paliva na základe matematického prepočtu.
 

Meranie spotreby paliva

Meranie spotreby paliva prebieha v reálnom case, pričom systém Telemonitor archivuje všetky údaje týkajúce sa spotreby. Vdaka tomu môžete porovnávať efektivitu súčasných jázd s jazdami z minulosti. Umožnuje priamu kontrolu údajov z tankovania PHM, pričom spotrebu paliva viete kontrolovať na monitore svojho počítača, čím ľahko zistíte, koľko vás stojí každý kilometer jazdy.

Meranie spotreby paliva ponúka prehľadné výstupy v podobe štatistík a výkazov, ktoré môžu slúžit pre kontrolné aj daňové účely a sú plne akceptované Daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky.

V prípade identifikácie vodiča je možné porovnanie spotreby PHM u rôznych vodičov, čo je výrazným benefitom najmä pre majiteľov autobusov a nákladných automobilov.