Balík Standard

Balík Standard je vhodný pre každú firmu, ktorá potrebuje výkonný nástroj na správu vozového parku. Vďaka pevnej montáži GPS zariadenia do vozidla je znemožnená manipulácia so zariadením zo strany zamestnancov, čím získate úplný prehľad o  polohe vozidla, aktuálnej spotrebe a správaním vašich zamestnancov.

Zariadenie je montované pod krytom palubnej dosky, čím nie je na prvý pohľad viditeľné. Zvyšuje sa tak zabezpečenie vozidla. V prípade pokusu o odpojenie zaradenia z vozidla budete ihneď upozornený.

Balík Standard na rozdiel od balíka Mini ponúka evidenciu vozidiel a knihu jázd aj pre vozidlá bez GPS zariadenia. Umožňuje tak zjednotiť všetky výkazy do jednotnej podoby pre všetky vozidlá vo vašom vozovom parku.

Vhodný na monitorovanie


  • Autá

  • Dodávky

  • TIR

Vstupné náklady

  S viazanosťou (24 mes.) Bez viazanosti
Cena za GPS zariadenie 1 € 129 €
Montáž - 69 €
Vstupný poplatok 1 € 198 €
Mesačný poplatok 19,4 € 9,9 €

Systém Telemonitor v balíku Standard ponúka tieto služby

  • Vlastné body záujmov na mape
  • Geofence (lokality)
  • Definovanie alarmov
  • Monitorovanie vozidiel
  • Evidencia vozidiel a kniha jázd pre vozidlá bez GPS zariadenia
  • Online lokalizácia v rámci EÚ - voliteľne