3 dôvody, prečo s GPS monitoringom vozidiel zvyšujete produktivitu

GPS monitoring vozidiel prináša organizáciám množstvo benefitov- od znižovania nákladov na vozový park cez zvýšenie bezpečnosti až po nárast produktivity. Ako je však možné, že vďaka zavedeniu GPS monitorovacieho systému v organizácii dokážete zvýšiť produktivitu vašich zamestnancov?

Prinášame vám 3 jednoduché dôvody, vďaka ktorým organizácie, ktoré investovali do GPS monitoringu, reálne zvyšujú svoju produktivitu.

 

1. Zamestnanci (pod)vedome pracujú efektívnejšie

Zamestnanci, ktorí vedia, že ich nadriadený má presné informácie o tom, ako využívajú svoj pracovný čas strávený za volantom, pracujú efektívnejšie. Ktorý zamestnanec si dovolí počas pracovnej doby vybavovať súkromné záležitosti, nečinne sedieť na káve či jazdiť neúsporne, keď vie, že jeho zamestnávateľ má rukolapný dôkaz o jeho nezodpovednom správaní?
Vďaka GPS monitoringu eliminujete čierne jazdy a jednoducho zabránite situáciám, kedy zamestnanec nevyužíva svoj pracovný čas tak, ako by mal. Vďaka tomu automaticky zvyšujete produktivitu a neplatíte zamestnancom za súkromné aktivity v pracovnom čase.

 

2. Efektívnejší manažment a komunikácia

Vďaka presným informáciám, ktoré dokážete získať z reportov priamo zo systému, efektívnejšie plánujete úlohy a riadite váš biznis. Dokážete určiť, ktoré trasy sú najrýchlejšie, ktorí šoféri jazdia najúspornejšie alebo napríklad aké sú vaše náklady na PHM na dodanie tovaru konkrétnemu zákazníkovi.

Navyše máte vždy v reálnom čase prehľad o polohe každého vozidla v teréne- dokážete tak okamžite riešiť vzniknuté situácie. Ihneď identifikujete šoféra, ktorý je najbližšie k miestu zásahu alebo ktorý sa nachádza iba pár ulíc od klienta, ktorý potrebuje pomoc. To výrazne uľahčuje a urýchľuje komunikáciu- obvolávať ôsmych šoférov s otázkou, kde sa práve nachádzajú, určite nie je ani rýchle, ani efektívne. GPS monitoring tento problém vyrieši za vás.

O tom, ako napríklad so službou Telemonitor dokážete efektívnejšie riadiť vozový park, sa viac dočítate v sekcii správa vozového parku.
 

3. Eliminácia zbytočnej administratívy

Kvalitný GPS monitoring vozidiel dokáže automaticky generovať elektronickú Knihu jázd a celú škálu reportov a štatistík. Manuálne vypisovanie Knihy jázd predstavuje zbytočnú administratívnu záťaž a predovšetkým je nespoľahlivé. Elektronická Kniha jázd šetrí čas a predstavuje absolútnu garanciu správnosti údajov. Z dostupných reportov navyše získate niekoľkými klikmi množstvo dôležitých údajov, ktoré vám pomôžu správne alokovať náklady spojené s prevádzkou vozového parku.

Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako dokážete zvýšiť produktivitu vo vašej organizácii? Kontaktuje našich odborníkov na telefónnom čísle +421 (2) 4820 9711 alebo emailom na info@movys.sk a radi vám bezplatne poradíme.