Čo je to vlastne tá Telemetria a Telematika?

Ako poskytovateľ GPS technológie monitorovania vozidiel a  vozového parku vieme, že Telemetria je jadrom nášho produktu. Slovo Telemetria sa často používa v súvislosti s naším riešením Telemonitor, no nie každý vie, čo to vlastne znamená...

Telemetria

Aktuálny termín Telemetria definuje špecifické GPS sledovanie vozového parku v spolupráci s on-line technológiami, čo je aj dôvod, prečo sme odvodili meno nášho produktu Telemonitor práve od tohto termínu. Vo svojej podstate je Telemetria integrácia počítačových systémov v odvetví telekomunikácií. Postupom času sa význam rozšíril a vyvinul a v súčasnosti znamená komunikáciu medzi zariadeniami GPS, počítačmi a mobilnými zariadeniami.

Telematika

Telematika je technológia pre odosielanie a ukladanie informácií vzťahujúcich sa k vzdialeným objektom pomocou telekomunikačných zariadení. V prípade produktu Telemonitor je vzdialeným objektom Vaše vozidlo alebo Váš vozový park. Telematika znamená sledovanie pohybu, umiestnenie a správanie jedného alebo viacerých vozidiel. Náš produkt Telemonitor tvorí tzv. telemetrické riešenie pomocou kombinácie GSM zariadenia inštalovaného vo Vašom vozidle alebo vozovom parku a GPS prijímača. Tieto zariadenia pre Vás fungujú v našom vlastnom webovom rozhraní systému Telemonitor.

Systém telemonitor

Systém Telemonitor primárne slúži na to, aby bolo Vaše podnikanie lepšie a úspešnejšie tým, že zlepší služby zákazníkom, zníži neoprávnené využívanie Vášho vozového parku zamestnancami a zvýši produktivitu a efektivitu práce vo Vašej spoločnosti. Vďaka systému Telemonitor vidíte, kde sa Vaše vozidlá nachádzajú v reálnom čase, v akom sú technickom stave, kto sedí za volantom, či je vozidlo v pohybe alebo stojí a množstvo ďalších prevádzkových parametrov vozidla. Najlepšie na tom je, že to všetko môžete vidieť v reálnom čase a vďaka tomu ihneď optimalizovať výkon Vášho vozového parku a zároveň aj produktivitu zamestnancov.

Ako náš systém funguje detailnejšie Vám v prípade Vášho záujmu radi predstavia naši zamestnanci, na ktorých sa môžete obrátiť v prípade akýchkoľvek technických a obchodných otázok na telefónnom čísle +421 (2) 4820 9711 alebo emailovej adrese info@movys.sk.