6 rád, ktoré vám pomôžu predstaviť nový monitorovací systém vašim zamestnancom

Rozhodnutie investovať do služby monitoring vozidiel, resp. jeho implementácia, je z pohľadu procesov veľkou zmenou v každej organizácii. A ako každá iná zmena, často vyvoláva negatívne emócie a odpor zo strany zamestnancov. Ten je zväčša spôsobený strachom zamestnancov z niečoho nového, nepochopením nutnosti zmeny a obavami o svoje pracovné miesto.

Prinášame vám preto 6 jednoduchých rád, ktoré vám a vašim podriadeným pomôžu prekonať počiatočnú neistotu a strach pri zavádzaní nového monitorovacieho systému a zvýšia ich spokojnosť.
 

1. Buďte úprimný

Ak chcete mať so svojimi zamestnancami profesionálny vzťah založený na vzájomnej dôvere, je nevyhnutné, aby ste pred nimi zámer implementovať GPS monitoring netajili. Jedna z najväčších chýb, ktoré pozorujeme u našich klientov, je montáž GPS zariadení do vozidiel bez akéhokoľvek predchádzajúceho upovedomenia zamestnancov. Otvorená diskusia a úprimné prezentovanie vašich plánov je kľúčové, ak chcete, aby zamestnanci zmenu prijali pozitívne a neobávali sa o svoje zamestnanie.
 

2. Buďte pozitívny

Pred ale aj počas implementácie systému sa pravdepodobne stretne aj s negatívnymi reakciami. Ak budete o novom monitorovacom systéme hovoriť pozitívne a s nadšením, je pravdepodobné, že váš entuziazmus prejde i na vašich zamestnancov.  Snažte sa v zamestnancoch vyvolať pocit, že táto zmena je zmenou k lepšiemu a mali by ju očakávať s nadšením.
 

3. Informujte

Neočakávajte, že každý z vašich zamestnancov vie, čo je to GPS monitoring a chápe, ako funguje. Väčšinou sa bojíme toho, čomu nerozumieme. Dajte preto vašim pracovníkom čo najpodrobnejšie informácie o tom, ako, čo a prečo bude monitorované. Uveďte predovšetkým dôvody zavádzania monitoringu- sústreďte sa na tie pozitívne namiesto negatívnych (napríklad vyššia spokojnosť zákazníkov Vs. sťažnosti zákazníkov na neskoré dodávky tovaru). Je dôležité, aby jednotliví zamestnanci nemali pocit, že táto zmena je namierená proti nim a slúži ako nástroj dokazovania ich chýb. Zdôraznite, že systém slúži predovšetkým ako nástroj efektívneho spravovania celého vozového parku.
 

4. Zdôraznite výhody

Monitoring vozového parku vám prinesie nespočetné množstvo výhod (o výhodách Telemonitoru si môžete prečítať tu).  Mnohé z týchto výhod sa týkajú i vašich zamestnancov, nie len vás. Hovorte napríklad o tom, že zamestnanci, ktorí jazdia automobilmi s inštalovanou GPS jednotkou nemusia ručne vypisovať Knihu jázd ani žiadne iné dokumenty- systém toto všetko robí za nich.

Tak isto sa už nestane, že vášho zamestnanca krivo obviní zákazník, že si neplní povinnosti alebo že neprišiel v dohodnutý deň. Vďaka monitoringu budete mať v rukách rukolapné dôkazy o každej návšteve jeho prevádzky.

Zavedenie monitoringu  znamená predovšetkým výrazné finančné úspory pre organizáciu. Nebojte sa tento fakt priznať. Zdôraznite, že nižšie náklady pre vás znamenajú vyššiu istotu pracovných miest pre vašich zamestnancov.

Výhod, ktoré môžete prezentovať je skutočne veľa- skúste si vybrať tie najlepšie z vášho pohľadu.
 

5. Odpovedajte na otázky

Buďte pripravený odpovedať na otázky. V ideálnom prípade by ste mali zamestnancov podporovať v tom, aby sa pýtali na veci, ktoré im nie sú jasné. Ak sa vaša firemná flotila a počet zamestnancov ráta v desiatkach, uvažujte o zriadení špeciálnej emailovej adresy, kam budú poverenej osobe môcť otázky posielať. Prípadne pouvažujte o určení jedného zamestnanca, napr. projektového manažéra, na ktorého sa budú ostatní zamestnanci môcť priamo obrátiť s problémami alebo otázkami. Ak sa chcete čo najlepšie pripraviť na otázky, ktoré pravdepodobne dostanete, prečítajte si článok o najčastejších otázkach zamestnancov pri implementácii monitoringu, ktorý sa tejto téme venuje podrobnejšie.
 

6. Odmeňujte

Zvážte zavedenie systému finančných či nefinančných benefitov, ktorý bude vychádzať z údajov, ktoré jednoducho získate z reportov a štatistík monitoringu. Môžete napr. nastaviť variabilnú zložku mzdy na základe priemernej spotreby PHM. Ak si zamestnanci uvedomia, že peniaze, ktoré ušetria vám, prinesú zisk aj im, zvýši to ich motiváciu.

Je pravdepodobné, že niektorí z vašich podriadených neprijmú zmenu pozitívne ani napriek vášmu snaženiu. Uvedomte si však, že negatívne zväčša reagujú práve tí, ktorí, majú reálny dôvod obávať sa GPS monitoringu- teda jazdia neúsporne, automobil využívajú na čierne jazdy, kradnú palivo alebo si neplnia pracovné povinnosti podľa vašich pokynov.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa prezentácie služby monitoring vozidiel vašim zamestnancom, neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle +421 (2) 4820 9711 alebo emailom na info@movys.sk a radi vám pomôžeme.